Header Image

Teknologikonference den 18. september, Nyborg Strand – aflyses.

Vi må desværre konstatere, at vi ikke når op på et tilstrækkeligt deltagerantal til at kunne sikre kvaliteten på konferencedagen og heller ikke et antal, som modsvarer det antal parallelle seminarer og workshops vi har stillet til rådighed.

Derfor ser vi os desværre nødsaget til at aflyse Teknologikonferencen 2017, den 18. september, 2017 på hotel Nyborg Strand.

Ud fra tilmeldingsmønstret på de seneste 4 teknologikonferencer gør vi os desværre heller ingen forhåbninger om eller finder det sandsynligt at kunne forvente tilmeldinger de sidste dage inden tilmeldingsfristens udløb til at sikre konferencen og skaffe deltagere nok.

Vi har umiddelbart svært ved at se en Teknologikonference 2018, men har du ideer til samarbejde eller ideer, der kan sikre en konference til næste år, så kontakt os meget gerne eller skriv os en note. I den nuværende form, må vi konstatere, at det ikke går at gennemføre konferencen, så der skal noget andet til på den ene eller anden måde.

Tusind tak for jeres interesse og støtte til teknologikonferencen!

De bedste hilsner

Jesper Homann og Ole Wriedt

Videnshus Dybkær